Τι είναι το ΕΚΔΠ Εκτύπωση

Το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών ιδρύθηκε το 1989 και είναι αστική μη-κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός του είναι η επιστημονική μελέτη των πουλιών και η συμβολή της γνώσης αυτής στην προστασία τους.

Το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΚΔΠ αποτελούν κυρίως οι περίπου 30 δακτυλιωτές που δακτυλιώνουν τακτικά στην Ελλάδα. Σε αυτούς προστίθενται και επισκέπτες δακτυλιωτές από το εξωτερικό που δακτυλιώνουν στη χώρα μας υπό την εποπτεία του ΕΚΔΠ, σε συνεννόηση με το κέντρο δακτυλίωσης της χώρας τους.

Το γραφείο του ΕΚΔΠ στελεχώνεται από λίγα άτομα, τα περισσότερα επίσης δακτυλιωτές. Τα τελευταία χρόνια το γραφείο του ΕΚΔΠ στεγάζεται στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) στη Μυτιλήνη.

Ολόκληρη η λειτουργία του ΕΚΔΠ στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά εργασίας και δεν υπάρχει έμμισθο προσωπικό.

 

Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2008 13:57 )